viernes, 23 de noviembre de 2012

Kolekto de libroj por elŝuti

Jen bona kolekto da libroj en Esperanto por elŝuti. Ĉiu libro estas elŝutebla individue.

Ligilo al dosierujo: Esperanto-literaturo

Enhavo:

Alos & Velkov - Tabuaj vortoj en Esperanto.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 1.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 2.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 3.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 4.pdf
Arbes, Jakub - Rakontoj.pdf
Baudouin, Charles - La Arto de Memdisciplino.pdf
Baum, L.Frank - Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz.pdf
Baum, L.Frank - Glinda de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Birdotimigilo de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Eksterordinara Lando Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Magio de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Miksĉifona knabino de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La mirinda sorĉisto de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Perdito Princino de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Smeralda Urbo de Oz..pdf
Baum, L.Frank - La Stana Lignohakisto de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La vojo al Oz.pdf
Baum, L.Frank - Ozma de Oz.pdf
Baum, L.Frank - Rinkitinko en Oz.pdf
Baum, L.Frank - Tiktoko de Oz.pdf
Beaucaire, Louis - Kruko kaj Baniko en Bervalo.pdf
Bengtsson, Frans G. - Orm la ruĝa.pdf
Bergman, Sten - Tra sovaĝa Kamĉatko.pdf
Bjornson, Bjornstjerne - Synnove Solbakken.pdf
Borroughs, Edgar Rice - Princino de Marso.pdf
Boulton, Marjorie - Ne nur leteroj de plum-amikoj.pdf
Bronte, Charlotte - Jane Eyre 1.pdf
Bronte, Charlotte - Jane Eyre 2.pdf
Bukowski, Charles - Kie brulas, ĝentlemanoj.pdf
Bunin, Ivan - Facila spiro.pdf
Cankar, Ivan - La domo de Maria helpantino.pdf
Capek, Karel - La blanka malsano.pdf
Capek, Karel - Libro de apokrifoj.pdf
Capek, Karel - Milito kontraŭ salamandroj.pdf
Capek, Karel - Nau fabeloj.pdf
Capek, Karel - R.U.R..pdf
Carlsson, Magda - Sveda poemaro.pdf
Carroll, Lewis - La aventuroj de Alico en Mirlando.pdf
Carroll, Lewis - La aventuroj de Alico sub la Tero.pdf
Carroll, Lewis - Trans la spegulo kaj kion Alico trovis tie.pdf
Chesterton, G.K. - La naiveco de pastro Brown.pdf
Christie, Agatha - Murdo en la Orienta ekspreso.pdf
Codjo, Jean - Dialogo inter surduloj.pdf
Codjo, Jean - La paŝo senelirejen.pdf
Collodi, Carlo - La aventuroj de Pinokjo.pdf
Conan Doyle, Arthur - La viro kun la tordita lipo.pdf
Ĉeĥa kaj slovaka antologio 1.pdf
Ĉeĥa kaj slovaka antologio 2.pdf
Degreef, J.D. - Radianta Lotuso.pdf
Dek du amrakontoj.pdf
Dickens, Charles - Kristnaska kanto.pdf
Dickens, Charles - La batalo de l'vivo.pdf
Dorosmai, Janos - Fabloj kaj aforismoj.pdf
Drezen, Ernest - Zamenhof.pdf
Engholm, Stellan - Al Torento.pdf
Engholm, Stellan - Homoj sur la tero.pdf
Engholm, Stellan - Infanoj enTorento.pdf
Engholm, Stellan - Vivo vokas.pdf
Eposoj el antikva ugarito.pdf
Feldbaum, Sigvard - Juda saĝo.pdf
Ferber, Edna - Fanny.pdf
Froschel, Georg - Ho ve, miaj ŝuoj.pdf
Fundamento de Esperanto.pdf
Galeski, Viktor - Kalejdoskopo.pdf
Gogol, Nikolaj - Skribaĵoj de frenezulo.pdf
Goldoni, Carlo - Kurioza okazaĵo.pdf
Goldsmith, Oliver - Ŝi humiliĝas por venki.pdf
Grimm Fratoj - Elektitaj fabeloj.pdf
Haecker, Theodor - Vergilio.pdf
Harry, Ralph - La diplomato kiu ridis.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 1.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 2.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 3.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 4.pdf
Holmberg, Ake - Ture Sventon en Londono.pdf
Hoog, H.A.de - Du malsanoj en Esperanto.pdf
Jerome, Jerome K. - Tri viroi en boato.pdf
Jirasek, Alois - Malnovaj mitoj ĉeĥaj.pdf
Johansson, Sten - Denaska kongresano.pdf
Jokai, Mor - La du salikoj de Nagyenyed.pdf
Kabe - Internacia krestomatio.pdf
Kardec, Allan - Kio estas Spiritismo.pdf
Kardec, Allan - La Libro de la Spiritoj.pdf
Karinthy, Frigyes - Norda vento.pdf
Karinthy, Frigyes - Vojaĝo al Faremido.pdf
Korczak, Janusz - Bonhumoraj rakontoj.pdf
Kozik, Frantisek - La plej eminenta inter Pierotoj.pdf
Kumicic, Eugen - Surprizitaj nuptofestantoj.pdf
La deka logo.pdf
Lagerkvist - Mariamne.pdf
Lagerlof, Selma - Gosta Berling.pdf
Lagerlof, Selma - La infanoj de Betlehem.pdf
Lagerlof, Selma - La junulino el Stormyr.pdf
Lagerlof, Selma - La mono de sinjoro Arne.pdf
Lagerof, Selma - La ringo de la generalo.pdf
Langlet, Valdemar - Vojaĝimpresoj.pdf
Lengyel, Paul de - Libro de l'humoraĵo.pdf
Lindgren, Astrid - Emilo de Smolando.pdf
Lindgren, Astrid - La fratoj Leonkoro.pdf
Lindgren, Astrid - Pipi Ŝtrumpolonga.pdf
Lindgren, Astrid - Ronjo, rabista filino.pdf
Linnankoski, Johannes - Batalo pri la domo Heikkila.pdf
Loira, Augusto J.- Cent dek tri humoraĵoj.pdf
Luin, Franko - Spuroj de miaj paŝoj.pdf
Lundkvist, Artur - La volo de l'ĉielo.pdf
Luyken, Heinrich A. - Pro Iŝtar.pdf
Machar, J.S. - Benedek.pdf
Makedonaj perloj.pdf
Malnova Testamento 1.pdf
Malnova Testamento 2.pdf
Malnova Testamento 3.pdf
Malnova Testamento 4.pdf
Marx & Engels - Manifesto de la Komunista partio.pdf
Matthias, Ulrich - Fajron sentas me interne.pdf
Mihalski, Eugeno - Prologo.pdf
Mikszath, Kalman - Fraulino el oro.pdf
Mikszath, Kalman - Makulo tre nigra.pdf
Modrijan, Franco - Fabeloj.pdf
Moliere - Georgo Dandin.pdf
Moliere - La avarulo.pdf
Neergaard, Paul - Fremdvortoj en esperanto.pdf
Nemcova, Bozena - Avinjo.pdf
Nova Testamento.pdf
Orwell, George - 1984.pdf
Orzeszko, Eliza - Bona sinjorino.pdf
Orzeszko, Eliza - La interrompita kanto.pdf
Orzeszko, Eliza - Marta.pdf
Oslak, Vinko - Filozofii subtende.pdf
Oslak, Vinko - Foje eĉ pensi estas ĝuo.pdf
Oslak, Vinko - La malbabela jaro.pdf
Perloj de l'Saĝo.pdf
Picasso, Marco - Pastaĵo.pdf
Piron, Claude - Dankon amiko.pdf
Platono - Kratilo.pdf
Platono - La respubliko.pdf
Poe, Edgar Allan - La ovala portreto.pdf
Portella, Luiz - 13 Oktobro 1582.pdf
Privat, Edmond - Vivo de Zamenhof.pdf
Privat, Edmund - Esprimo de sentoj en Esperanto.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 1.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 2.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 3.pdf
Puskin, Aleksandr - La filino de la kapitano.pdf
Puskin, Aleksandr - La neĝa bovado.pdf
Raabe, Wilhelm - La nigra galero.pdf
Raspe, R.E. - La vojaĝoj kaj mirindaj aventuroj de barono Munchhausen.pdf
Romo, Klemento el - Letero al la Korintanoj.pdf
Ruskin, John - La reĝo de la Ora rivero.pdf
Russell, Bertrand - Kial mi ne estas kristano.pdf
Saint-Exupery, Antoine de - La eta princo.pdf
Saint Pierre,  Henri Bernardin de - Paulo kaj Virginio.pdf
Sarov, Aleksandro - Pizulo kaj simplulo.pdf
Saussure, Rene de - Fundamentaj reguloj de la vort-teorio.pdf
Schwartz, Raymond - La stranga butiko.pdf
Schwerin, P.E. - Gaja leganto per Esperanto.pdf
Senoa, August - Dianto de la tombo de poeto.pdf
Shakespeare, William - Julio Cezaro.pdf
Shakespeare, William - La Venecia komercisto.pdf
Sibirjak, Mamin - Fabeloj por Helenjo.pdf
Sienkiewiccz, Henryk - Quo vadis 1.pdf
Sienkiewiccz, Henryk - Quo vadis 2.pdf
Sierosevski, Vaclav - La fundo de l'mizero.pdf
Silone, Ignazio - Fontamara.pdf
Sinclair, Upton - La gnomaŭto.pdf
Sinha, Lakshmiswar - Tri bengalaj fabeloj.pdf
Soderberg, Hjalmar - La kiso.pdf
Stevenson, R.L. - Doktoro Jekyll kaj sinjoro Hyde.pdf
Storm, Theodor - Imenlago.pdf
Storm, Theodor - La blankĉevala rajdanto.pdf
Strindberg,  August - Fraulino Julie.pdf
Strindberg, August - La insulo de feliĉuloj.pdf
Strindberg,  August - La konscienco riproĉas.pdf
Strindberg, August - Pario.pdf
Strindberg, August - Pasko.pdf
Suto, Andras - Palmo-dimanĉo de ĉeval-komercisto.pdf
Suto, Andras - Stelo sur brul-ŝtiparo.pdf
Suttner, Berta von - For la batalilojn!.pdf
Swift, Jonathan - Gulivero en Liliputo.pdf
Szilagyi, Ferenc - Tra mia prismo.pdf
Tabelo perioda de la elementoj.pdf
Tisljar, Zlatko - Europa identeco.pdf
Tomasovsky, Petr - Humoraĵoj.pdf
Traven, B. - Mortula ŝipo.pdf
Turgenjev, Ivan - Patroj kaj filoj.pdf
Turner, Ethel - Sep junaj australianoj.pdf
Uzino 1.pdf
Uzino 2.pdf
Uzino 3.pdf
Uzino 4.pdf
Uzino 5.pdf
Uzino 6.pdf
Uzino 7.pdf
Vallienne, Henri - Ĉu li.pdf
Vallienne, Henri - Kastelo de Prelongo.pdf
Vespera ruĝo anoncas ventegon.pdf
Vinar, Valdemar - La skandalo pro Jozefo.pdf
Vivo de Francisco Candido Xavier.pdf
Vladyka, Ladislav - Mi en li.pdf
Webb, Mary - Malbeno kara.pdf
Webb, Mary - Veneno kara.pdf
Wells, H.G. - Lando de blinduloj.pdf
Wells, H.G. - La tempo-maŝino.pdf
Wennergren, Bertilo - Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko.pdf
Wodehouse, P.G. - La princo kaj Betty.pdf
Wood, Willy - Blua sango.pdf
Z., Hasse - Jakobo k.c..pdf
Zamenhof, L.L. - Esenco kaj estonteco de la lingvo internacia.pdf
Zamenhof, L.L. - Esperanta proverbaro.pdf
Zamenhof, L.L. - Fundamenta Krestomatio.pdf
Zamenhof, L.L. - Lingvaj respondoj.pdf
Zamenhof, L.L. - Paroladoj.pdf
Zika, Vlada - Justa Chess.pdf
Zweig, Stefan - Brulanta sekreto.pdf
Zweig, Stefan - Ŝaknovelo.pdf

 Ĝuu!

No hay comentarios:

Publicar un comentario