viernes, 23 de noviembre de 2012

Kolekto de libroj por elŝuti

Jen bona kolekto da libroj en Esperanto por elŝuti. Ĉiu libro estas elŝutebla individue.

Ligilo al dosierujo: Esperanto-literaturo

Enhavo:

Alos & Velkov - Tabuaj vortoj en Esperanto.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 1.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 2.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 3.pdf
Andersen, Hans Christian - Fabeloj 4.pdf
Arbes, Jakub - Rakontoj.pdf
Baudouin, Charles - La Arto de Memdisciplino.pdf
Baum, L.Frank - Doroteo kaj la Sorĉisto en Oz.pdf
Baum, L.Frank - Glinda de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Birdotimigilo de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Eksterordinara Lando Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Magio de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Miksĉifona knabino de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La mirinda sorĉisto de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Perdito Princino de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La Smeralda Urbo de Oz..pdf
Baum, L.Frank - La Stana Lignohakisto de Oz.pdf
Baum, L.Frank - La vojo al Oz.pdf
Baum, L.Frank - Ozma de Oz.pdf
Baum, L.Frank - Rinkitinko en Oz.pdf
Baum, L.Frank - Tiktoko de Oz.pdf
Beaucaire, Louis - Kruko kaj Baniko en Bervalo.pdf
Bengtsson, Frans G. - Orm la ruĝa.pdf
Bergman, Sten - Tra sovaĝa Kamĉatko.pdf
Bjornson, Bjornstjerne - Synnove Solbakken.pdf
Borroughs, Edgar Rice - Princino de Marso.pdf
Boulton, Marjorie - Ne nur leteroj de plum-amikoj.pdf
Bronte, Charlotte - Jane Eyre 1.pdf
Bronte, Charlotte - Jane Eyre 2.pdf
Bukowski, Charles - Kie brulas, ĝentlemanoj.pdf
Bunin, Ivan - Facila spiro.pdf
Cankar, Ivan - La domo de Maria helpantino.pdf
Capek, Karel - La blanka malsano.pdf
Capek, Karel - Libro de apokrifoj.pdf
Capek, Karel - Milito kontraŭ salamandroj.pdf
Capek, Karel - Nau fabeloj.pdf
Capek, Karel - R.U.R..pdf
Carlsson, Magda - Sveda poemaro.pdf
Carroll, Lewis - La aventuroj de Alico en Mirlando.pdf
Carroll, Lewis - La aventuroj de Alico sub la Tero.pdf
Carroll, Lewis - Trans la spegulo kaj kion Alico trovis tie.pdf
Chesterton, G.K. - La naiveco de pastro Brown.pdf
Christie, Agatha - Murdo en la Orienta ekspreso.pdf
Codjo, Jean - Dialogo inter surduloj.pdf
Codjo, Jean - La paŝo senelirejen.pdf
Collodi, Carlo - La aventuroj de Pinokjo.pdf
Conan Doyle, Arthur - La viro kun la tordita lipo.pdf
Ĉeĥa kaj slovaka antologio 1.pdf
Ĉeĥa kaj slovaka antologio 2.pdf
Degreef, J.D. - Radianta Lotuso.pdf
Dek du amrakontoj.pdf
Dickens, Charles - Kristnaska kanto.pdf
Dickens, Charles - La batalo de l'vivo.pdf
Dorosmai, Janos - Fabloj kaj aforismoj.pdf
Drezen, Ernest - Zamenhof.pdf
Engholm, Stellan - Al Torento.pdf
Engholm, Stellan - Homoj sur la tero.pdf
Engholm, Stellan - Infanoj enTorento.pdf
Engholm, Stellan - Vivo vokas.pdf
Eposoj el antikva ugarito.pdf
Feldbaum, Sigvard - Juda saĝo.pdf
Ferber, Edna - Fanny.pdf
Froschel, Georg - Ho ve, miaj ŝuoj.pdf
Fundamento de Esperanto.pdf
Galeski, Viktor - Kalejdoskopo.pdf
Gogol, Nikolaj - Skribaĵoj de frenezulo.pdf
Goldoni, Carlo - Kurioza okazaĵo.pdf
Goldsmith, Oliver - Ŝi humiliĝas por venki.pdf
Grimm Fratoj - Elektitaj fabeloj.pdf
Haecker, Theodor - Vergilio.pdf
Harry, Ralph - La diplomato kiu ridis.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 1.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 2.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 3.pdf
Hasek, Jaroslav - La brava soldato Svejk 4.pdf
Holmberg, Ake - Ture Sventon en Londono.pdf
Hoog, H.A.de - Du malsanoj en Esperanto.pdf
Jerome, Jerome K. - Tri viroi en boato.pdf
Jirasek, Alois - Malnovaj mitoj ĉeĥaj.pdf
Johansson, Sten - Denaska kongresano.pdf
Jokai, Mor - La du salikoj de Nagyenyed.pdf
Kabe - Internacia krestomatio.pdf
Kardec, Allan - Kio estas Spiritismo.pdf
Kardec, Allan - La Libro de la Spiritoj.pdf
Karinthy, Frigyes - Norda vento.pdf
Karinthy, Frigyes - Vojaĝo al Faremido.pdf
Korczak, Janusz - Bonhumoraj rakontoj.pdf
Kozik, Frantisek - La plej eminenta inter Pierotoj.pdf
Kumicic, Eugen - Surprizitaj nuptofestantoj.pdf
La deka logo.pdf
Lagerkvist - Mariamne.pdf
Lagerlof, Selma - Gosta Berling.pdf
Lagerlof, Selma - La infanoj de Betlehem.pdf
Lagerlof, Selma - La junulino el Stormyr.pdf
Lagerlof, Selma - La mono de sinjoro Arne.pdf
Lagerof, Selma - La ringo de la generalo.pdf
Langlet, Valdemar - Vojaĝimpresoj.pdf
Lengyel, Paul de - Libro de l'humoraĵo.pdf
Lindgren, Astrid - Emilo de Smolando.pdf
Lindgren, Astrid - La fratoj Leonkoro.pdf
Lindgren, Astrid - Pipi Ŝtrumpolonga.pdf
Lindgren, Astrid - Ronjo, rabista filino.pdf
Linnankoski, Johannes - Batalo pri la domo Heikkila.pdf
Loira, Augusto J.- Cent dek tri humoraĵoj.pdf
Luin, Franko - Spuroj de miaj paŝoj.pdf
Lundkvist, Artur - La volo de l'ĉielo.pdf
Luyken, Heinrich A. - Pro Iŝtar.pdf
Machar, J.S. - Benedek.pdf
Makedonaj perloj.pdf
Malnova Testamento 1.pdf
Malnova Testamento 2.pdf
Malnova Testamento 3.pdf
Malnova Testamento 4.pdf
Marx & Engels - Manifesto de la Komunista partio.pdf
Matthias, Ulrich - Fajron sentas me interne.pdf
Mihalski, Eugeno - Prologo.pdf
Mikszath, Kalman - Fraulino el oro.pdf
Mikszath, Kalman - Makulo tre nigra.pdf
Modrijan, Franco - Fabeloj.pdf
Moliere - Georgo Dandin.pdf
Moliere - La avarulo.pdf
Neergaard, Paul - Fremdvortoj en esperanto.pdf
Nemcova, Bozena - Avinjo.pdf
Nova Testamento.pdf
Orwell, George - 1984.pdf
Orzeszko, Eliza - Bona sinjorino.pdf
Orzeszko, Eliza - La interrompita kanto.pdf
Orzeszko, Eliza - Marta.pdf
Oslak, Vinko - Filozofii subtende.pdf
Oslak, Vinko - Foje eĉ pensi estas ĝuo.pdf
Oslak, Vinko - La malbabela jaro.pdf
Perloj de l'Saĝo.pdf
Picasso, Marco - Pastaĵo.pdf
Piron, Claude - Dankon amiko.pdf
Platono - Kratilo.pdf
Platono - La respubliko.pdf
Poe, Edgar Allan - La ovala portreto.pdf
Portella, Luiz - 13 Oktobro 1582.pdf
Privat, Edmond - Vivo de Zamenhof.pdf
Privat, Edmund - Esprimo de sentoj en Esperanto.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 1.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 2.pdf
Prus, Boleslaw - La faraono 3.pdf
Puskin, Aleksandr - La filino de la kapitano.pdf
Puskin, Aleksandr - La neĝa bovado.pdf
Raabe, Wilhelm - La nigra galero.pdf
Raspe, R.E. - La vojaĝoj kaj mirindaj aventuroj de barono Munchhausen.pdf
Romo, Klemento el - Letero al la Korintanoj.pdf
Ruskin, John - La reĝo de la Ora rivero.pdf
Russell, Bertrand - Kial mi ne estas kristano.pdf
Saint-Exupery, Antoine de - La eta princo.pdf
Saint Pierre,  Henri Bernardin de - Paulo kaj Virginio.pdf
Sarov, Aleksandro - Pizulo kaj simplulo.pdf
Saussure, Rene de - Fundamentaj reguloj de la vort-teorio.pdf
Schwartz, Raymond - La stranga butiko.pdf
Schwerin, P.E. - Gaja leganto per Esperanto.pdf
Senoa, August - Dianto de la tombo de poeto.pdf
Shakespeare, William - Julio Cezaro.pdf
Shakespeare, William - La Venecia komercisto.pdf
Sibirjak, Mamin - Fabeloj por Helenjo.pdf
Sienkiewiccz, Henryk - Quo vadis 1.pdf
Sienkiewiccz, Henryk - Quo vadis 2.pdf
Sierosevski, Vaclav - La fundo de l'mizero.pdf
Silone, Ignazio - Fontamara.pdf
Sinclair, Upton - La gnomaŭto.pdf
Sinha, Lakshmiswar - Tri bengalaj fabeloj.pdf
Soderberg, Hjalmar - La kiso.pdf
Stevenson, R.L. - Doktoro Jekyll kaj sinjoro Hyde.pdf
Storm, Theodor - Imenlago.pdf
Storm, Theodor - La blankĉevala rajdanto.pdf
Strindberg,  August - Fraulino Julie.pdf
Strindberg, August - La insulo de feliĉuloj.pdf
Strindberg,  August - La konscienco riproĉas.pdf
Strindberg, August - Pario.pdf
Strindberg, August - Pasko.pdf
Suto, Andras - Palmo-dimanĉo de ĉeval-komercisto.pdf
Suto, Andras - Stelo sur brul-ŝtiparo.pdf
Suttner, Berta von - For la batalilojn!.pdf
Swift, Jonathan - Gulivero en Liliputo.pdf
Szilagyi, Ferenc - Tra mia prismo.pdf
Tabelo perioda de la elementoj.pdf
Tisljar, Zlatko - Europa identeco.pdf
Tomasovsky, Petr - Humoraĵoj.pdf
Traven, B. - Mortula ŝipo.pdf
Turgenjev, Ivan - Patroj kaj filoj.pdf
Turner, Ethel - Sep junaj australianoj.pdf
Uzino 1.pdf
Uzino 2.pdf
Uzino 3.pdf
Uzino 4.pdf
Uzino 5.pdf
Uzino 6.pdf
Uzino 7.pdf
Vallienne, Henri - Ĉu li.pdf
Vallienne, Henri - Kastelo de Prelongo.pdf
Vespera ruĝo anoncas ventegon.pdf
Vinar, Valdemar - La skandalo pro Jozefo.pdf
Vivo de Francisco Candido Xavier.pdf
Vladyka, Ladislav - Mi en li.pdf
Webb, Mary - Malbeno kara.pdf
Webb, Mary - Veneno kara.pdf
Wells, H.G. - Lando de blinduloj.pdf
Wells, H.G. - La tempo-maŝino.pdf
Wennergren, Bertilo - Plena Manlibro de Esperanta Gramatiko.pdf
Wodehouse, P.G. - La princo kaj Betty.pdf
Wood, Willy - Blua sango.pdf
Z., Hasse - Jakobo k.c..pdf
Zamenhof, L.L. - Esenco kaj estonteco de la lingvo internacia.pdf
Zamenhof, L.L. - Esperanta proverbaro.pdf
Zamenhof, L.L. - Fundamenta Krestomatio.pdf
Zamenhof, L.L. - Lingvaj respondoj.pdf
Zamenhof, L.L. - Paroladoj.pdf
Zika, Vlada - Justa Chess.pdf
Zweig, Stefan - Brulanta sekreto.pdf
Zweig, Stefan - Ŝaknovelo.pdf

 Ĝuu!

sábado, 17 de noviembre de 2012

jueves, 25 de octubre de 2012

Kelkfoje ne estas vortojKaj ĉi tio okazis al mi. Ĵus, la unua fojo mi volis paroli en Esperanto kun aliaj homoj. Sed mi estas tre feliĉa ĉar mi povis kompreni kion ili parolis.

jueves, 11 de octubre de 2012

Tiraneco


Tuj kiam, iu komprenas ke, obei maljustajn leĝojn estas male al ĝia homa digneco, neniu tiraneco povas regi ĝin.

Noto: libervole mi uzis la neŭtrala pronomo "ĝi".  Viaj komentoj estas bonvenaj.

jueves, 4 de octubre de 2012

Orson Welles


Multaj homoj estas sufiĉe edukitaj por ne paroli kun plena buŝo, sed ili ne zorgas paroli kun malplena kapo.
Orson Welles

martes, 25 de septiembre de 2012

La utopio
─ Paĉjo, kio estas utopio?

─ Utopio, filo, estas kiel la horizonto. Vi marŝas dek paŝoj kaj ĝi foriras dek paŝoj. Vi  marŝas du paŝoj kaj ĝi foriras du.

─ Do, por kio la utopio estas utila, paĉjo?

─  Ĝi estas utila por antaŭeniri.

lunes, 20 de agosto de 2012

sábado, 18 de agosto de 2012

miércoles, 15 de agosto de 2012

Religioj difinita en unu frazo

Taoismo: feko okazas

Protestantismo: lasu fekon okazi al iu ajn!

Katolikismo: se feko okazas, vi meritis ĝin

Judismo: kial feko ĉiam okazas al ni?

Ateismo: neniu feko.

TV evangelismo: sendu al ni pli fekon!

Budaismo: se feko okazas, ĝi ne estas vere feko

Zenismo: kio estas la sono de okazanta feko?

Hinduismo: ĉi feko okazis antaŭeOriginala ideo: Barbara Shooley

Studi


La studon oni ne mezuras por la numero de paĝoj legis en unu nokto, per la nombro da libroj legis en sesmonato. Studi ne estas konsumi ideojn sed krei ilin kaj rekrei ilin.

 Paulo Freire

Grafitio vidita en la Nacia Universitato de Kolombio (UNAL), Bogotá.

lunes, 30 de julio de 2012

Pasporto al la Tuta Mondo, vidi konektite

Esperanto-kurso, kiu konsistas el 15 lecionoj (po 30-minutaj), celitaj al individua aŭ grupa studado, plus 16a leciono kiu enhavas resumon, historion de la projekto, kaj originalan muzikon.

Nun, vi povas vidi ĝin konektite.


 

Paul Gubbins - Pasporto al la Tuta Mondo

Mankas la 1a leciono el ĉi tiu ludlisto.

miércoles, 25 de julio de 2012

Kio estas ĵurnalismo?


Ĵurnalismo estas presi kion iu alia ne volas presi. Ĉio alia estas publikaj rilatoj.
George Orwell

domingo, 22 de julio de 2012

Ŝanĝu la mondon!


Multaj malgrandaj personoj, en malgrandaj lokoj, farante malgrandajn aĵojn, povas ŝanĝi la mondon.

martes, 17 de julio de 2012

Hazarde generita tipografia kompletigo teksto

Ekzemplo:

Ho mil duon transitiva afganistano, om ultra helposigno plue. Eksterna kunskribo aga ac, lipa minimume tuj il, kab'o rilata mal tc. Patro kilogramo tc anc. Oble malprofitanto nia ke, cii iu sama samo. Rilata finnlando bis ke, altmontaro prepozitivo prirespondi ik unu.

Mi usono primitiva ili, milo brosi diesa ato us, jesigi kristnasko tre ju. Am ido emfazo fundamenta, id kvanta prapostmorgaŭ jes. Duo lasi dekumi kv, jes il mono alternativo subtegmentejo, mem futuro fratineto am. Tago sepen respondvorto ehe as, in ing rilativa prepozitivo. Armo nano finaĵvorto ho ant, nu veka kian iufoje cis.

Resti frato us bio, re ena eligi interalie. Ajn found video ba, tre oktiliono dividostreko ad, per amen devus pseŭdoafikso am. Em ism kial kab'o, ja eĥo anti ioj. Sin e dekono adjektiva maksimume, avo io metr morgaŭa dikfingro. Timi suprenstreko tet ab. Iz eko inkluzive okulvitroj.

Iel no fojo antaŭelemento, int ko danki aligi prepoziciaĵo, jen ekoo oficiala ki. Celo decimaloj kromakcento go eko. Hieraŭo renkonten pri o, al cia super speco eviti, de cis deko certa. Ilia minusklo jes li. Gv disde kemia anstataŭigi anc, hu iele afrikato iel. Fora geto onin sia is, plej sube finaĵvorto vir la.

Du sola aliu laringalo pro, en nen unun sanskrito altmontaro, log post konsonanto postpostmorgaŭ io. Ts pro drumo ebleco punktokomo, end er mebi danki tagnokto. Pako esti subjekto vic aj. Via anti poezio fo, poa ro ajna fratineto malpermesi. Mi veo pago praantaŭlasta, jene kab'o unt to.

Avio alikaŭze tabelvorto cis nv. Nenie dolaro hej kv, mi tago alies mil. Hoj iz halt' malantaŭ, poa ia giga aliel laŭlonge. Hot orda sekvanta kazablanko ia, jo tian decimala for.

Tiam malantaŭ tro ia, em unua jesa fri. Trae apud mallongigo mem to, unu jh kombi scivolema internacia, eg tro aliam frikativo. End falsi titolo liternomo os, kombi disskribado finaĵvorto jam us. Krom malantaŭ eg int, tian frazo an oho. Ab pro estiel postparto, jam tiama grupo kompreneble ng. Il pri metr tiudirekten, miria disskribado lo duo.

On tie vato akuzativo cirkumflekso, um hop decimalo antaŭantaŭhieraŭ, ioj oz dume malantaŭe reciprokeco. Ed peto dolaro kazablanko sin, latina prezoinda punktokomo men zo. Pra do identiga infinitivo, ind to fine nenii subtraho. Transigi akuzativa subjunkcio e aĥ. Kiu fo pera antaŭparto.

Hago reciproke cirkumflekso ok iam, ja ore iometo sekstiliono. Ili duono speco ge, neni piedpilko nun vo. Lia bo tele pleja malprofitanto, om tet cento trema kvaronhoro, o avo krom kune supre. Dua re diesa semajntago reciprokeco, am mia mekao log'o frazetvorto, nul imaga intere ve. Ceceo tripunkto lingvonomo mem go. Int da lanta siatempe.

Volu domkonstrui ju sia, hago okulvitroj er vic. Kasedo emfazado noniliono hav he, tia ol kial subfrazo ricevanto, ina persa minusklo et. Kz tera horkvarono dua, ho nen kuzo vola respondo. Id nura anti alternativo ene. Laŭ decimala perlabori tek iv, he veki fontoj tre.

Esperanto "Lorem Ipsum" generilo


lunes, 9 de julio de 2012

Tiu lando ne apartenas al viKiam la sango de viaj vejnoj revenas al la maro
kaj la polvo de viaj ostoj revenas al la tero
eble vi memoros, ke tiu lando ne apartenas al vi
sed vi apartenas al tiu tero.

lunes, 4 de junio de 2012

Panjo, kio estas violento?


Se vi devas elekti...Se vi devas elekti inter racio kaj forto, lasu vian malamikon havas fortecon, kaj vi elektu la racion. Ĉar via malamiko neniam faros raciecon je ilia forteco. Kaj vi ĉiam faros fortecon je via racieco.

domingo, 27 de mayo de 2012

Hodiaŭ estas la perfekta tago

Nur estas du tagoj en jaro en, kiu oni povas fari nenion.
Unu nomiĝas hieraŭo kaj alia morgaŭo.
Do hodiaŭ estas la perfekta tago por ami, kreski, fari kaj, ĉefe, vivas.

lunes, 14 de mayo de 2012

Arto estas rezisto

Assata Shakur

Arto estas nia ilo

"Ĝi estas nia devo batali por libereco.
Ĝi estas nia devo por gajni.
Ni devas ami kaj protekti reciproke.
Ni havas nenion por perdi krom niaj ĉenoj."

-Assata Shakur-

lunes, 7 de mayo de 2012

Malriĉeco ne estas akcidento

Malriĉeco ne estas accidente

 Malriĉeco ne estas akcidento. Kiel sklaveco kaj apartismo, estas homfarita kaj povas esti forigita de la agoj de homoj.

Nelson Mandela

martes, 1 de mayo de 2012

Dokumenta filmo: "La universala lingvo" konektite


Ĉu vi ne vidas la video? Elŝutu la DivX Plus Web Player.

English - Esperanto
Pri la filmo
Mi kredas ke la libera interŝanĝo estas bona kaj ke multaj personoj vidas ĉi tiu video estas ankaŭ bona afero. Se vi volas subteni la disvastigon de esperanto, bonvolu aĉeti la limdiskego (DVD). Dankon.

domingo, 29 de abril de 2012

La plej feliĉaj homojLa plej feliĉaj homoj ne havas la plej bonan de ĉiu, ili nur faras la plej bonan de ĉiu.


jueves, 26 de abril de 2012

Ŝerco de la tago - ĥirurgia eraro

Viro iris al hospitalo por vazektomio. Kiam li vekas, li estas maltrankvila per ĉirkaŭita de kuracistoj kaj rigardante nervoze demandas:

-
Ĉu estas problemo?

La ĉefĥirurgiisto diras lin milde, kun larmoj en siaj okuloj:

- Mi timas ... estis bedaŭrinda eraro... ni operaciita vin sekso ŝanĝo prefere ol vazektomio.

La paciento teruriga ekkrias:

- ĈU VI VOLAS DIRI AL MI KE MI NENIAM SPERTOS EREKTOJN!!!???


La ĉefĥirurgiisto respondas al li:

 - Bone, vi povos...  sed ne estos la viaj.

lunes, 23 de abril de 2012

Unu el la plej malĝojaj aferojUnu el la plej malĝojaj aferoj estas ke la sola afero, kiun viro povas fari dum ok horojn tage, ĉiutage, estas laboro. Vi ne povas manĝi ok horojn tage nek trinki dum ok horojn tage nek amoras dum ok horoj. Dum ok horoj  vi povas nur labori.. Ĉio estas la kialo kial homo faras mem kaj ĉiuj aliaj tiel mizera kaj malfeliĉa.

William Faulkner, intervjuo en "Verkistoj en laboro", 1958


domingo, 22 de abril de 2012

Tiel estas la mondoKim Schmitz. Posedanto de Megaupload. Povas atingi 20 jarojn en malliberejo.

Anders Behring Breivik. Li murdis 77 personoj, plejparte infanoj kaj adoleskantoj. Povas atingi 21 jarojn en malliberejo.
Tra: GZZT